Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakcia na rozhodnutnie disciplinárnej komisie SAZ

PaedDr. Petr FILIP, Cesta mládeže 18, 901 01 Malacky

 

 

 

 

 

                                                                                              Výkonný výbor SAZ

                                                                                              Junácka 6

                                                                                              832 80  Bratislava

 

 

 

 

Vec:                    Odpoveď na rozhodnutie disciplinárnej komisie SAZ

 

Reagujem na rozhodnutie Disciplinárnej komisie SAZ zo dňa 18. decembra 2006, ktorá uložila mojej osobe trest - pokarhanie, za porušenie článku 40 Disciplinárneho poriadku SAZ na základe písomných stanovísk a ústnych vyjadrení pre mňa neznámych osôb, ktoré sa zúčastnili na reprezentačnom sústredení v Novej Lesnej (Penzión Pod lesom) v dňoch 23.- 30. októbra 2006, za to, že organizácia a priebeh reprezentačného sústredenia nebol v súlade s tým, ako má prebiehať sústredenie organizované alebo zabezpečované SAZ z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Protestujem proti tomuto rozhodnutiu DK SAZ v súvislosti s mojou osobou a dementujem všetky obvinenia v plnom rozsahu jeho znenia. Čestne prehlasujem, že som sa nedopustil priestupku proti Disciplinárnemu poriadku SAZ, prípadne akéhokoľvek iného priestupku nepísaného etického kódexu.

Na svoju obranu uvádzam niekoľko argumentov:

1.                          Nikto ma nepoveril vedením celého reprezentačného sústredenia v Dolnom Smokovci (Penzión Pod lesom) v termíne od 23. - 30. októbra 2006, a preto v žiadnom prípade nemôžem niesť zodpovednosť za jeho priebeh ako aj za konanie všetkých jeho účastníkov.

2.                          Keď som bol pánom PaedDr. Milanom Suletym oslovený ohľadne mojej účasti na reprezentačnom sústredení vo vyššie uvedenom termíne, nebola reč o zabezpečení tréningového programu ostatných jeho účastníkov prostredníctvom mojej osoby. Tie mali vlastný tréningový program, ktorý nehodlali upravovať, prispôsobovať požiadavkám mojej tréningovej skupiny, prípadne urobiť akýkoľvek kompromis v tejto veci.

3.                          Ja osobne priznávam, že som mal na uvedenom sústredení na starosť 5 atlétov (Štuková Alexandra, Beňa Ján, Šimková Barbora, Ďuricová Katarína, Hollá Aneta, všetci AC Malacky). Je na Vašom zvážení, či je to veľa, alebo málo... Prehlasujem, že za tréningový proces týchto športovcov preberám plnú zodpovednosť a som pripravený niesť aj prípadné následky. Súčasne chcem uviesť, že z ostatných účastníkov sústredenia nikto neprejavil záujem absolvovať tréningové jednotky pod mojím vedením. Po jednej tréningovej jednotke s nami absolvovali len Bršelová Erika, Kršáková Lenka a Čížková Dana. Nie je len v mojej kompetencii hodnotiť priebeh tréningového procesu celej mojej skupiny vrátane jeho vedenia mojou osobou, ako jej zodpovedného trénera, ale uvediem len to, že podľa ústnych vyjadrení reprezentačného trénera mládeže pána PaedDr. Suletyho a reprezentačného trénera šprintu Mgr. Čordáša sme pracovali nad očakávanie, nadštandardne a sústredenie v našom podaní jednoznačne prebehlo v súlade s tým ako malo prebiehať a celkom určite splnilo svoj účel. Uvedené si môžete u vyššie menovaných trénerov overiť. Ak je podľa Vás toto mrhanie prostriedkov štátneho rozpočtu...

4.                          Do doručenia listu od DK SAZ dňa 23. decembra 2006 som nemal žiadne informácie o uvedených skutočnostiach, priestupkoch proti Disciplinárnemu poriadku SAZ, tak, ako je v liste uvedené. Chýbajú informácie, kedy sa čo stalo a kto, menovite, sa niečoho (???) dopustil. Čo sa na sústredení v termíne 23. – 30. októbra 2006 vlastne udialo neviem ani dnes. V mene mojej tréningovej skupiny chcem uviesť, že na vyššie uvedené sústredenie sme prišli trénovať a nie sa zaoberať mojej osobe bližšie nešpecifikovanými priestupkami neznámych účastníkov akcie. Okrem iného, každý účastník – reprezentant SR v atletike, byť ešte nie dospelý, by mal vedieť, ako sa má chovať a prečo sa na sústredení reprezentácie SR zúčastňuje. Za svoju tréningovú skupinu chcem ešte doplniť, že do objektu Penziónu Pod lesom sme sa chodili výhradne najesť a vyspať, ostatný čas sme trávili v teréne, kde sme uskutočňovali jednotlivé tréningové jednotky, zväčša podľa vopred pripraveného plánu. Ani jedného člena mojej tréningovej skupiny nie je potrebné počas času odpočinku a spánku strážiť, alebo mu hovoriť, čo má v tom čase robiť. Nie to upozorňovať, že na reprezentačnom sústredení mládeže SR  v atletike by sa mohlo aj trénovať.

5.                          Je pre mňa neprípustné, absurdné a scestné vznášať obvinenia v neprítomnosti „obžalovaného“, v tomto prípade mojej osoby, bez možnosti vyjadrenia sa k celej záležitosti. Možnosť odvolávať sa už po takomto rozhodnutí DK SAZ je prinajmenšom úsmevné.

6.                          Ďalej chcem poznamenať, že len na základe tvrdenia proti tvrdeniu, nie je možné uložiť trest.

 

V mesiaci december 2006 (1. – 10. decembra 2006) som absolvoval ďalšie sústredenie, tentoraz užšej skupiny reprezentantov SR v atletike (Repčík Jozef, Pelikán Jozef, Štuková Alexandra, Sláničková Lucia, Klúčarová Stanislava, Beňa Ján, Ranuša Marek, Solivarská Pavla – behy), tentoraz na Štrbskom plese (Hotel FIS). Šimková Barbora, ďalšia reprezentantka AC Malacky, ktorá sa mala sústredenia zúčastniť, sa nezúčastnila z objektívnych dôvodov. Tu som bol jediným trénerom a tréningový plán vyššie uvedených účastníkov bol uskutočňovaný v súčinnosti s mojou osobou, pod permanentnou kontrolou a v súlade s najvyššími kritériami hodnotenia. Prehlasujem, že za toto sústredenie preberám plnú zodpovednosť a nebránim sa akýmkoľvek reflexiám zo strán zainteresovaných osôb, pretekárov, trénerov, či nadriadenej zložky. Účasťou na vyššie uvedenom sústredeniach (na Štrbskom plese) som bol požiadaný a poverený reprezentačných trénerom mládeže PaedDr. Milanom Suletym. Mimochodom podobne ako na predchádzajúcom sústredení (v termíne 23. - 30. októbra 2006), bez nároku na akúkoľvek náhradu ušlej mzdy. Toho času som zamestnancom ZŠ Záhorácka 95 v Malackách a ak som chcel pre svojich zverencov (Štuková, Beňa), urobiť maximum, musel som si vziať neplatené voľno.

Na stránke www.acmalacky.estranky.cz nájdete materiály (články, fotogalérie apod.) o činnosti reprezentantov AC Malacky a ich trénerov. Objavíte tam aj niektoré postrehy  z oboch sústredení pod mojim vedením. Časť z toho si Vám dovoľujem poslať v priloženej prílohe. Zo sústredenia v termíne 1. – 10. decembra 2006 na Štrbskom plese existuje aj mojou osobou vyhotovená správa, ktorú som zaslal všetkým zainteresovaným reprezentačným trénerom.

Na obhajobu ostatných trénerov sa bez vyzvania DK SAZ alebo VV SAZ nebudem vyjadrovať. DK SAZ sa v tomto prípade dopustila hrubej chyby a omylu. Pri vyšetrovaní daného prípadu mala postupovať celkom iným spôsobom, ktorý by viedol k vypátraniu skutočných vinníkov a k objektívnemu objasneniu celej situácie.

Odvolávať sa proti rozhodnutiu DK SAZ v takom znení a obsahu, ako mi bolo dňa 23. decembra 2006 doručené, mi pripadá absurdné, smiešne a celkom zbytočné. Reflektujem na neho len týmto listom, ktorý sa dá považovať ako rekcia, prípadne môže byť námetom na zamyslenie sa zainteresovaných a kompetentných osôb. Z pochopiteľných dôvodov v tomto liste nebudem uvádzať, ako by sa tieto mali v tejto veci a k poškodeným trénerom a pretekárom zachovať.

Záverom chcem uviesť, že mám bohaté skúsenosti z iných športových oblastí a s takýmto niečím som sa doposiaľ ešte nestretol. Je smutné, že si SAZ takto váži mladých trénerov, ktorí by mohli byť v budúcnosti opornými piliermi slovenskej atletiky. O tom, ako si váži práce starších kolegov – trénerov, ani nehovorím. Prinajmenšom sa tu jedná o ohováranie a urážku na cti a popretie, vo väčšine prípadov nedocenenej, práce, nemenovaných trénerov.

Za takýchto okolností a podmienok sa v budúcnosti podobného sústredenia organizovaného pod hlavičkou SAZ už nemienim zúčastniť. Táto kauza ma prinútila vážne sa zamyslieť nad tým, či má zmysel v takomto prostredí vychovávať budúcich vrcholových športovcov. Za danej situácie a podmienok je to nie len z môjho pohľadu strata času.

            S úctou

 

 

 

                                                                                                PaedDr. Petr Filip

 

V Malackách 15. januára 2007

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kontakt: t.č.: 0908/745912, E-mail: atlet.filip@post.sk

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář